Έρευνες αντιμετώπισης της Ακμής με Κανναβιδιόλη

Facebookyoutube

«Η Κανναβιδιόλη Θεραπεία γιά την Ακμή?» (άρθρο στα αγγλικά, σελ. 3 – 2010)
http://www.scribd.com/doc/50251051/ICRS2009-Pheasant-Run-Illinois

Facebookmail

Σελίδες